Saartjes Kado
 

Privacyverklaring

Saartjes Kado, gevestigd aan Verlengde Wilhelminastraat 11 6431XN Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.saartjeskado.nl, Verlengde Wilhelminastraat 11, 6431XN Hoensbroek.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saartjes Kado verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saartjeskado.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Saartjes Kado verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van uw betaling;
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
3. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
4. Om goederen en diensten bij u af te leveren;
5. Saartjes Kado verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Saartjes Kado neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saartjes Kado) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saartjes Kado bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: tot 6 maanden na laatste aankoop, 7 jaar en onbeperkt.

Het bewaartermijn tot 6 maanden na laatste aankoop geldt voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1. Het afhandelen van uw betaling;
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
3. Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Het bewaartermijn tot 7 jaar geldt voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1. Saartjes Kado verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het bewaartermijn onbeperkt geldt voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

De categorie bij bewaartermijn, onbeperkt, dient de klant zelf contact op te nemen met Saartjes Kado om de persoonsgegevens (categorie account) te laten verwijderen. Deze zullen binnen 4 weken door Saartjes Kado worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Saartjes Kado deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Saartjes Kado blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Saartjes Kado uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Facebook like icoon

Om ons te kunnen volgen via sociale netwerken.

Voor meer informatie over Facebook zie:
https://www.facebook.com/about/privacy

 Facebook Pixel

Dit is een cookie die jouw surfgedrag op onze en andere websites kunnen volgen.

Voor meer informatie over Facebook zie:
https://www.facebook.com/about/privacy


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Saartjes Kado gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Saartjes Kado gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven, die het mogelijk maken om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp of Mail.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven, die het mogelijk maken om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp of Mail. Deze Privacy Verklaring geldt alleen voor deze website en wij raden je aan het Privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze onthouden welke producten er in je winkelmandje liggen. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Op basis van deze informatie proberen we de website voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Social Media Cookies

Op de website gebruiken wij social media buttons, waarmee een link wordt gelegd naar onze eigen social media kanalen. Om ervoor te zorgen dat deze buttons werken, gebruiken wij cookies van onderstaande social-mediapartijen. Voor het gebruik van deze cookies moeten wij u om toestemming vragen. Met de cookies kunnen deze partijen u herkennen op het moment dat u iets van onze site wilt delen.

Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De websites van Saartjes Kado hebben daar geen invloed op. We zijn actief op de volgende social media: Facebook, Instagram, Twitter en YouTube.

Advertentie-Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze en andere websites kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Advertentiecookies worden meestal geplaatst door andere partijen dan de aanbieder van de site waarop de advertentie verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saartjes Kado en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saartjeskado.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Saartjes Kado wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saartjes Kado neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saartjeskado.nl.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram